Shop Mobile More Submit  Join Login
[050414] Oh Sehun Render by jemmy2000 [050414] Oh Sehun Render by jemmy2000
Đ thể tả nổi cảm xúc khi ngồi 2 tiếng chỉ tìm được 4 cái HQ -_- 
---
Credit if you use.
Add a Comment:
 
:iconamberhwang:
AmberHwang Featured By Owner Aug 28, 2014
xin
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Aug 2, 2014
XIN
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Apr 8, 2014
mốt e chuyển nó thành file winrar đi ' ' 
như vậy thuận cho việc des hơn ấy = ))) chứ down PSD nhiều lúc muốn kiếm des mà cũq k đc =.=
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Apr 8, 2014  Student Interface Designer
vâng. từ lần sau em sẽ làm vậy. :> cảm ơn anh
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Apr 9, 2014
^^
Reply
:iconmolncie:
Molncie Featured By Owner Apr 5, 2014  Student Writer
. lại PSD : (( huuuu = ))
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Apr 5, 2014  Student Interface Designer
sao vậy ạ ?
Reply
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Featured By Owner Apr 5, 2014  Hobbyist Artist
Xinn ..... share stock đê !!! ( thks trước ạ )
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Apr 5, 2014  Student Interface Designer
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
April 5, 2014
Image Size
2.3 MB
Resolution
800×500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
810
Favourites
42 (who?)
Comments
9
Downloads
149
×