Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
June 7
Image Size
568 KB
Resolution
200×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
217
Favourites
26 (who?)
Comments
45
Downloads
53
×
PSD Coloring 30 by jemmy2000 PSD Coloring 30 by jemmy2000
Nhìn Sehee rõ xinh >^< Vì xinh quá nên thay stock đây >^< Lười kiếm stock, có cái nào dùng vậy.
---
Credit if you use it. 
Add a Comment:
 
:iconpypy192:
PyPy192 Featured By Owner Aug 1, 2014  Student
hốt nhoa La la la la 
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Aug 1, 2014  Student Interface Designer
Reply
:iconluna1791995:
Luna1791995 Featured By Owner Jun 28, 2014
xin
Reply
:iconylkyle:
YlKyle Featured By Owner Jun 8, 2014
chú chuyển PSD sang gái nào đó đuê
nhìn ảnh này anh nó nữ tính v~ ra
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Jun 8, 2014  Student Interface Designer
giờ chuyển :v tại t thích thằng Huân điệu đà lắm
Reply
:iconylkyle:
YlKyle Featured By Owner Jun 8, 2014
nó men lắm đó cưng
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Jun 8, 2014  Student Interface Designer
gái bỏ xừ
Reply
:iconylkyle:
YlKyle Featured By Owner Jun 8, 2014
men lắm e ơi
chuẩn công đấy
Reply
:iconjemmy2000:
jemmy2000 Featured By Owner Jun 8, 2014  Student Interface Designer
chuẩn thụ = )) hà hà
Reply
:iconylkyle:
YlKyle Featured By Owner Jun 8, 2014
chuẩn công đó cưng
on top đó cưng
Reply
Add a Comment: